Köpvillkor

Ägaren till webbutiken www.tokushoes.com (nedan kallad webbutiken) är Ritico OÜ (organisationsnummer 10271378), adress Kirumpää tee 8, Võru län 65543, ESTLAND.

Köpavtalets giltighet samt produkt- och prisinformation

Köpvillkoren tillämpas på köp av varor från webbutiken.

Priser på produkter som finns tillgängliga i webbutiken visas vid respektive produkt. Frakt tillkommer priset.

Fraktkostnaden beror på aktuell leveransort och valt leveranssätt. Fraktkostnaden visas när köparen lägger sin order.

Produktinformation anges vid respektive produkt i webbutiken.

Beställning

Lägg önskade produkter i varukorgen för att beställa dem. Fyll i alla obligatoriska fält och välj önskat leveranssätt för att slutföra ordern. Totalbeloppet visas sedan på skärmen. Du kan betala med banköverföring online eller välja ett annat betalningssätt.

Avtalet träder i kraft när beloppet har betalats in till webbutikens bankkonto.

Om beställda produkter är slutsålda eller inte kan levereras av någon annan anledning underrättar vi köparen snarast och återbetalar det inbetalda beloppet (inklusive frakt) snarast, dock senast inom 2 dagar från mottagandet av informationen.

Leverans

Vi levererar till följande länder med följande leveranssätt:

Standardleverans:
Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien

DHL Express:
Alla länder i världen som DHL Express levererar till

Omniva paketautomat:
Estland, Lettland, Litauen

Itella Smartpost paketautomat:
Estland, Finland

DPD Upphämtningsplatser (paketskåp och butiker):
Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige

DPD kurir:
Estland, Lettland, Litauen

Standardleverans till den angivna destinationen tar vanligtvis 3-7 arbetsdagar räknat från datumet då beställningen gjordes.

Leverans med DHL Express och DPD kurir till den angivna destinationen tar vanligtvis 1-2 arbetsdagar (upp till 4 dagar till avlägsna småorter) räknat från datumet då beställningen gjordes.

Leverans med Omniva och Itella Smartpost paketautomat och DPD Upphämtningsplatser till den angivna destinationen tar vanligtvis 1-3 arbetsdagar räknat från datumet då beställningen gjordes.

I undantagsfall kan leverans av varor ta upp till 45 dagar.

Ångerrätt

Efter mottagandet av ordern har köparen rätt att ångra köpet och upphäva avtalet med webbutiken inom 14 dagar. (Köparen kan även sakna ångerrätt beroende på produkt. I så fall bör sådana produkter och tjänster anges tydligt och uppfylla kriterierna enligt 53(4) § i den estniska lagen om obligationsrätt.)

Ångerrätten gäller inte om köparen är en juridisk person.

För att kunna utnyttja 14 dagars ångerrätt får man inte använda de beställda produkterna på något sätt utom vad som är nödvändigt för att undersöka produktens art, egenskaper och funktion på samma sätt som om man skulle prova produkter i en fysisk butik.

Webbutiken har rätt att reducera återbetalningsbeloppet på grund av värdeminskning om produkterna har använts på något annat sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka produktens art, egenskaper och funktion eller om produkten uppvisar tecken på användning eller nötning.

För att returnera varorna bör du lämna in en returanmälan (formuläret finns här: returanmälan) till e-postadress shop@tokushoes.com inom 14 dagar från mottagandet av varorna.

Returkostnaderna betalas av köparen, utom i fall då den returnerade produkten avviker från köparens order (t ex fel eller defekt produkt).

Köparen bör returnera varorna inom 14 dagar från inlämnandet av returanmälan eller lämna in bevis på att varorna har överlämnats till transportören inom denna period.

Vid mottagandet av de returnerade varorna återbetalar webbutiken alla mottagna avtalsenliga betalningar från kunden. Återbetalningen sker snarast, dock senast inom 14 dagar.

Webbutiken har rätt att vägra återbetalning före mottagandet av de returnerade varorna eller förrän köparen har lämnat in bevis på returnering av varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Om köparen uppenbarligen har valt något annat leveranssätt i stället för det vanliga, mest förmånliga leveranssättet som erbjuds av webbutiken så är webbutiken inte skyldig att ersätta för fraktkostnad utöver vanlig frakt.

Webbutiken har rätt att upphäva köpavtalet och kräva returnering av varorna av köparen om det angivna priset i webbutiken var betydligt lägre än marknadspriset på grund av ett fel.

Defekta produkter

Webbutiken ansvarar för avvikelser hos varor som har sålts till en köpare i enlighet med köpavtalets villkor eller för fel som redan fanns vid leverans och som har upptäckts inom två år från leverans av varorna till köparen. Inom de första sex månaderna efter leverans förutsätts det att ett upptäckt felet redan fanns vid leverans. Det är webbutikens skyldighet att bevisa att så inte var fallet.

Köparen har rätt att när som helst vända sig till webbutiken inom två månader från upptäckt av ett fel genom att sända ett e-postmeddelande till shop@tokushoes.com eller ringa +3727821248.

Webbutiken åtar sig inget ansvar för fel uppkomna efter leverans av varorna till kunden.

Om produkter köpta från webbutiken uppvisar fel som ingår i webbutikens ansvar så bör webbutiken åtgärda felet eller byta ut den defekta produkten. Om produkten varken kan repareras eller bytas bör webbutiken återbetala alla inbetalda belopp enligt köpavtalet.

Webbutiken besvarar kundens reklamation i skriftlig form eller en form som möjliggör skriftlig återgivning inom 15 dagar.

Direktreklam och behandling av personuppgifter

Webbutiken använder personuppgifter som har angetts av köparen (inkl namn, telefonnummer, adress, e-post och bankinformation) för hantering av order och leverans av varor till köparen. Webbutiken överför personuppgifter till transportören för leverans av varorna.

Webbutiken sänder nyhetsbrev och erbjudanden till köparens e-postadress, dock endast om köparen har samtyckt till att få dessa genom att ange sin e-postadress på webbplatsen och registrera sig för direktmeddelanden.

Köparen kan när som helst vägra erbjudanden och nyhetsbrev till sin e-postadress genom att underrätta oss om detta via e-post eller följa instruktionerna i ett sådant e-postmeddelande.

Tvistlösning

Alla reklamationer beträffande webbutiken bör lämnas in via e-postadress shop@tokushoes.com eller telefonnummer +3727821248.

Om köparen och webbutiken inte kan lösa tvisten genom förhandlingar så kan köparen vända sig till den estniska konsumenttvistenämnden. Du kan läsa förfarandereglerna och lämna in en reklamation här. Konsumenttvistenämnden är kompetent för att lösa tvister beträffande avtalet mellan köparen och webbutiken. Lösning av tvister via konsumenttvistenämnden är gratis för köparen.

Köparen kan även vända sig till Europeiska unionens bodies tvistelösningsorgan.