Integritets- och cookiepolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för webbutiken är www.tokushoes.com (organisationsnummer 10271378), adress Kirumpää tee 8, Võrumaa 65543, ESTLAND, telefon +3727821248, e-post hello@tokushoes.com.

Vilka personuppgifter som behandlas

  • namn, telefonnummer och e-postadress;
  • leveransadress;
  • kontonummer;
  • kostnaden av varor och tjänster samt uppgifter om betalning (köphistorik);
  • uppgifter om kundstöd.

Varför personuppgifter behandlas

Personuppgifter används för hantering av kundens order och leverans av varor.

Uppgifter i köphistoriken (köpdatum, varor, antal, kunduppgifter) används för att upprätta sammanfattningar över köpta varor och tjänster och för analys av kundens preferenser.

Kontonumret används för att återbetala belopp till kunden.

Personuppgifter såsom e-post, telefonnummer och kundens namn behandlas för att lösa eventuella problem vid tillhandahållande av varor och tjänster (kundstöd).

IP-adressen eller annan identifieringsinformation om en användare av webbutiken behandlas för funktion av webbutiken som informationssamhällets tjänst och för statistik om webbanvändning.

Juridiska skäl

Personuppgifter behandlas för fullgörande av avtalet med kunden.

Personuppgifter behandlas för fullgörande av lagstadgade skyldigheter (såsom redovisning och hantering av reklamationer).

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter överlämnas till webbutikens kundstöd för hantering av köp och köphistorik samt för lösning av kundernas eventuella problem.

Köparens namn, telefonnummer och e-postadress överlämnas till den av köparen valda transportören. Om varorna levereras med kurir överlämnas även kundens adress tillsammans med övriga kontaktuppgifter.

Om en extern tjänsteleverantör har anlitats för webbutikens redovisning så överlämnas personuppgifterna till denna tjänsteleverantör i redovisningssyfte.

Personuppgifter kan även överlämnas till IT-tjänsteleverantörer om detta är nödvändigt för att säkra webbutikens funktion eller för webbhotelltjänsten.

Säkerhet av och åtkomst till uppgifter

Personuppgifter lagras i servrar av www.zone.ee som är belägna i en medlemsstat av Europeiska unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Data får även överföras till länder där dataskyddsnivån har bedömts vara adekvat av Europeiska kommissionen och till företag i USA som har anslutit sig till Privacy Shield-ramverket.

Webbutikens personal har åtkomst till personuppgifter för lösning av tekniska problem vid användning av webbutiken och för att tillhandahålla kundstöd.

Webbutiken vidtar lämpliga fysiska, organisatoriska och informationstekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig förstörelse, förlust eller ändring samt obehörig åtkomst eller obehörigt utlämnande.

Personuppgifter lämnas ut till webbutikens datahanterare (såsom transportörer och leverantörer av webbhotelltjänster) och de behandlas i enlighet med gällande avtal mellan webbutiken och dessa datahanterare. Datahanterarna bör säkra lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter.

Åtkomst till och korrigering av personuppgifter

Personuppgifter kan granskas och korrigeras i användarprofilen i webbutiken. Vid köp utan användarkonto kan personuppgifterna nås via kundstödet.

Återkallande av samtycket

Där behandling av personuppgifter sker med kundens samtycke har kunder rätt att återkalla sitt samtycke genom att underrätta kundstödet om detta via e-post.

Lagring

Personuppgifter raderas vid stängning av kundens användarkonto i webbutiken, utom när lagring av uppgifterna är nödvändig i redovisningssyfte eller för tvistlösning.

Vid webbköp utan användarkonto lagras köphistoriken I tre år.

Vid tvister om betalning och kundtvister lagras personuppgifterna tills tvisten är löst eller fram till preskriptionstidens utgång.

Personuppgifter som är nödvändiga i redovisningssyfte lagras i sju år.

Radering

För radering av personuppgifter behöver man kontakta kundstödet via e-post. En begäran om radering besvaras senast inom en månad och perioden för radering bör anges.

Överföring

Begäranden om överföring av personuppgifter via e-post besvaras inom en månad. Kundstödet identifierar personen och anger vilka personuppgifter som ska överföras.

Direktreklammeddelanden

Köparens e-postadress och telefonnummer används för direktreklammeddelanden om kunden har gett sitt samtycke till detta. Om kunden inte längre vill ha direktreklam bör kunden klicka på respektive länk längst ned i e-postmeddelandet eller kontakta kundstödet.

Där personuppgifter behandlas för direktreklam (profilering) har kunden rätt att när som helst vägra både pågående och framtida behandling av sina personuppgifter, bl a profilering för direktreklam, genom att underrätta kundstödet om detta via e-post: hello@tokushoes.com

Tvistlösning

Tvister om behandling av personuppgifter löses via kundstödet (hello@tokushoes.com). Den estniska dataskyddsinspektionen (info@aki.ee) agerar som övervakningsorgan.

COOKIES

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Detta gör användningen av webbplatsen bekvämare eftersom du inte längre behöver fylla i dina uppgifter igen när du vill lämna en ny kommentar. Dessa cookies gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på webbplatsen lagrar vi en tillfällig cookie i datorn för att fastställa om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och raderas när du stänger webbläsaren.

När du loggar in aktiveras flera cookies som lagrar dina inloggningsuppgifter och skärminställningar. Inloggningscookies gäller i två dagar och cookies för skärminställningar i ett år. Om du väljer “Kom ihåg mig” så kommer din inloggning att gälla i två veckor. Inloggningscookies raderas när du loggar ut från ditt konto.